Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie

MENU
menu      Strona Główna
menu      Wstęp - Patron
menu      Biografia
menu      Kalendarium
menu      Wspomnienia
menu      Miejsca pamięci

Wstęp

W Warszawie oraz jej okolicach znajduje się wiele miejsc upamiętniających obronę stolicy Polski przed inwazją bolszewicką. Jesteśmy mieszkańcami miasta, które odegrało szczególną rolę podczas działań zbrojnych na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku. Przechodzące kilkakrotnie z rąk do rąk miasto stało się wręcz symbolem dramatycznych wydarzeń związanych z obroną Warszawy przed inwazją sowiecką. Dla każdego mieszkańca Radzymina dzień 15 sierpnia ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ jest to data wyzwolenia miasta z rąk bolszewików, a jednocześnie nastąpił wówczas zasadniczy przełom
w całej Bitwie Warszawskiej. Cmentarz Poległych w Radzyminie stał się w czasach II Rzeczypospolitej centralnym miejscem, gdzie każdego roku w dniu 15 sierpnia odbywały się wielkie manifestacje patriotyczne, w których uczestniczyła liczna grupa młodzieży.

Bitwa Warszawska w sierpniu 1920 roku była kulminacyjnym momentem toczącej się od lutego 1919 roku wojny polsko – sowieckiej. Zadecydowała ona o niepodległości Polski i przyszłości Europy. Wojska sowieckie licząc na łatwe zdobycie stolicy Polski uderzyły zmasowanym atakiem w kierunku Radzymina. Na szczęście na przedpolach Warszawy spotkał bolszewików srogi zawód, który przerodził się w ich ostateczną klęskę. Bitwa Warszawska spowodowała załamanie się ofensywy Armii Czerwonej i wydarła dowództwu sowieckiemu inicjatywę strategiczną. Jednocześnie stworzyła Polakom szansę doprowadzenia wojny do zwycięskiego końca. Szef brytyjskiej misji dyplomatycznej w Polsce w sierpniu 1920 r. lord E. V. d’Abernon nazwał ją "osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata."

Mieszkańcy Ziemi Radzymińskiej nigdy nie zapomnieli o swoich bohaterskich obrońcach z sierpnia 1920 roku. Patriotyczne uroczystości na Cmentarzu Poległych, pomniki oraz nazwy ulic są widocznym świadectwem pamięci o wydarzeniach związanych z "Cudem nad Wisłą" w 1920 roku. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, społeczność naszej szkoły (Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców) wystąpiła w sierpniu 2010 roku z wnioskiem o nadanie Gimnazjum nr 1 imienia majora Stefana Waltera. Inicjatywa zyskała aprobatę Rady Miejskiej w Radzyminie - uchwała nr 608/XLII/ z dnia 8 paŸdziernika 2010 roku.

mjr Stefan Walter

mjr Stefan Walter

Bitwa Warszawska 1920 r.

Bitwa Warszawska 1920 r. - obraz J. Kossaka