30.04.2008 r. uczniowie kl. Ia pod kierunkiem p. Władysława Kolatorskiego zaprezentowali spektakl literacko-historyczny nawiązujšcy do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Podniosły nastrój uroczystości pokreśliło wspólne odśpiewanie hymnu. Następnie prowadzący przedstawienie narratorzy wprowadzali wszystkich w realia Sejmu Wielkiego, a młodzi aktorzy - prezentując wybrane teksty literackie - pozwolili zrozumieć okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedstawieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna Ÿródeł historycznych związanych z Konstytucją z 1791 roku. Całość uświetnił występ chóru uczniowskiego (z klasy IIIa i IIIc), nad którym opiekę artystyczną sprawowała p. Iwona Smoczyńska.